SEDNICA SKUPSTINE UDRUZENJA

Децембар 2021

 Održana Treća sednica skupštine Udruženja penzionera Saveznog MUP-a

21.12. 2021. s obzirom da zbog korone ista nije mogla da se organizuje tokom 2020 godine.

Sednica je održana uz postovanje svih predviđenih mera zaštite od epidemije.

Sednicu je vodio Predsednik Skupstine Vladimir Đerić koji je, najpre, informisao prisutne članove

Skupstine da je, na žalost, od predhodne Sednice preminulo 66 članova Udruženja.

Sekretar Udruženja Dušan Maksimović pročitao je imana preminulih, nakon čega je 

Predsednik Skupštine pozvao sve prisutne da se minutom ćutanja oda pošta svi preminulim

članovima izmedju dve sednice Skupstine.

Predsednik Skupstine predlozio je Dnevni red koji je pripremljen

u dogovoru sa Upravnim odborom Udruženja.

Zatim je predložio i odredjenu dopunu Dnevnog reda, a nakon njegovog usvajanja

 vodio je sednicu po predvidjenim tačkama.

Na sednici je verifikovan Zapisnik sa predhodne sednice Skupštine od 21.02.2019;

Razmatrani su i usvojeni Izvestaji o radu i finansijski izvestaji

Udruzenja za 2019 i 2020 godinu;

Razmatrani su i usvojeni Izveštaji o radu i Finansijski izveštaji

Preduzeća ‚‚Zaštita plus‚‚ za 2019 i 2020;

Razmatran je i usvojen Izvestaj o radu Nadzornog odbora za 2019 i 2020. godinu;

Razmatrana je i usvojena Informacija o radu Radne grupe za pripremu

izmena i dopuna Statuta Udruženja;

Skupština je informisana i verifikovala imenovanje dva predstavnika Udruženja u

organe Asocijacije udruženja penzionera OUP Srbije;

Razmatrana su pitanja i vezi sa donošenjem Odluke o izbornoj Skupštini.

 

*     *     *

Izvestaje o dosadašnjem radu Udruženja obrazložio je Predsednik Upravnog odbora

Drakče Dimitrijević,

a finansijske izveštaje ovlašćeni računovođa Dragan Mihailović.

Izvestaje o radu Preduzeća ‚‚Zaštita plus‚‚ obrazložio je

Milovan Lapčević, Direktor toga Preduzeća.

Usvojen je Izvestaj Nadzornog odbora koji je podnela

predsednik toga Odbora Lalić Stanka.

Skupstina je takodje informisana o radu Radne grupe za pripremu izmena i dopuna Statuta Udruženja od strane

predsednika Upravnog odbora i rukovodioca Radne grupe Drakče Dimitrijevića.

Na Sednici su, pri razmatranju pitanja organizovanja naredne Izborne sednice, s obzirom da mandat sadašnjeg saziva organa i

tela Udruženja ističe 7. marta 2022 godine - bila prisutna razlicitia mišljenja i suprotni stavovi,

tako da s tim u vezi nije donet odredjeni zaključak.

Konstruktivna diskusija više članova Skupštine

doprinela je blizem sagledavanju pojedinih pitanja iz rada Udruženja.

Izmedju ostalog, Sekretar Udruzenja Dusan Maksimovic je, polazeci od ukazane potrebe  Udruzenja zbog prirodnog smanjivanja broja clanstva, nepovoljne starosne strukture, poteškoća obezbeđivanja kvoruma za nesmetani rad Skupštine i datih uslova rada u vreme epidemije virusa ‚‚Kovid 19‚‚ - predlozio da Skupština po skraćenom postupku usvoji izmenu i dopunu člana 28. Statuta koji bi umesto sada važećeg člana, ubuduće glasio:

‚‚Skupština  punovažno odlučuje ako je prisutno više od 15 %  članova Udruženja.

U slučaju nedostatka kvoruma  Skupština će odložiti početak rada za pola sata. Po isteku tog vremena Skupština će se održati i punovažno odlučivati ako je prisutno najmanje 10% (deset posto ) ukupnog broja članova Udruženja.

U slučaju da Skupština nema kvorum za odlučivanje, odložiće se, a sledeća će se zakazati u roku od 15 dana‚‚.

Predlog o izmeni i dopuni

člana 28. Statuta Udruženja je jednoglasno usvojen.

 

Nakon završene Sednice svim prisutnim članovima dodeljeni su zidni kalendari za 2022 godinu

i organizovano je koktel posluzenje.

 

 

    =======================================================================================================================================================


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
© 2022 Flex. All Rights Reserved.