OBAVEŠTENJE SVIM ČLANOVIMA POVODOM PANDEMIJE KORONA VIRUSA

Udruženje penzionera Saveznog MUP-a obaveštava sve svoje članove, prijatelje i posetioce Websajta da je, do daljeg, obustavljen rad Udruženja i Kluba Udruženja u Beogradu, Ul. Bulevar Kralja Aleksandra 298

Dan nakon uvodjenja vanrednog stanja u Republici Srbiji radi zaštite stanovništva od širenja korone virusa, 16. marta 2020 godine, održan je hitan konsultativni sastanak u Udruženju, formiran interni Krizni stab u sastavu Drakče Dimitrijević, Predsednik Upravnog odbora, Dušan Maksimović, Sekretar Udruženja, Milovan Lapčevič, Direktor preduzeća ’’Zaštita plus’’, Dragan Mihailović, Ovlašćeni računovodja i Mirko Despot, Šef Bifea. Odlučeno je da se odmah, do daljeg, obustavi rad Udruženja i Kluba udruženja penzionera Saveznog MUP-a, s čim se odmah telefonski, jednoglasno, saglasio Upravni odbor Udruženja

Aktivnosti Udruženja penzionera Saveznog MUP-a, u uslovima vanrednog stanja u Republici Srbiji, odvijaće se na sledeći način:

 1. Kompletan Interni krizni štab Udruženja nastavlja sa radom od kuće i biće u stalnoj medjusobnoj Internet i telefonskoj komunikaciji radi preduzimanja svih potrebnih mera za funkcionisanje osnovnih aktivnosti Udruženja u okolnostima vanrednog stanja.
 2. Odmah započinje dnevno dezurstvo mladjeg dežurnog radnika u Dezurnom operativnom centru Preduzeća ’’Zaštita plus’’ i Udruženju, koji će, pored ostalog, primati dnevnu postu upućenu na Udruženje i Preduzeće ’’Zastita plus’’, kao i sve telefonske pozive članova i drugih saradnika i prijatelja, na brojeve telefona:      011/2414-896   i    064/8232-540
 3. Dežurni radnik će odmah i svakodnevno obaveštavati o svim pozivima i primljenoj pošti Interni krizni štab koji će o istom dalje odlučivati.
 4. Za neposredni operativni rad od kuće, u vreme vanrednog stanja u državi, su zaduženi Sekretar Udruženja Dušan Maksimović, prof. - kontakt tel. 060/8320-601 i Direktor preduzeća ’’Zaštita plus’’ Milovan Lapčević – kontakt telefon 063/208-728.

                                                   *    *    *

                                                        

DIREKTOR PREDUZEĆA ‚‚ZAŠTITA PLUS‚‚ MILOVAN LAPČEVIĆ U OBILASKU DEŽURNE SLUŽBE

                                               *       *       *

DAJEMO SLEDEĆA OBAVEŠTENJA I UPUTSTVA SVIM ČLANOVIMA UDRUŽENJA

Svetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju novog korona virusa koji se proširio na veliki broj zemalja. Sve države uvele su vanredne mere opreze u cilju sprečavanja daljeg širenja virusa, ali najvažnije je od svega jeste da se građani pridržavaju preporuka stručnjaka i odluka najviših državnih organa. Infekcija korona virusom u oko 80 odsto slučajeva uzrokuje blagu bolest i većina obolelih se oporavlja dok šest odsto ima teški oblik bolesti sa komplikacijama. Najveći broj teških oblika bolesti registrovan je kod osoba starijih od 60 godina i osoba sa hroničnim bolestima (bolesti srca i krvnih sudova, hronične bolesti disajnih organa, šećerna bolest).

Starije osobe i osobe sa hroničnim bolestima treba obavezno da se pridržavaju opštih mera zaštite kao i opšta populacija i da koriste svoju uobičajenu terapiju prema savetu lekara.

Mere zaštite:

 • Poštujte sve odluke državnog vrha Republike Srbije, koje su zasnovane na preporukama naših najboljih stručnjaka u toj oblasti i ako imate vise od 65 godina starosti, do daljeg, ne izlazite iz svojih stanova i kuća
 • Redovno i često perite ruke sapunom i toplom vodom (u trajanju od najmanje 20 sekundi),  obavezno pre i nakon pripremanja hrane, pre jela, nakon korišćenja toaleta, nakon dolaska spolja, nakon čišćenja nosa te uvek kada ruke izgledaju prljavo. U slučaju da niste u mogućnosti da oprete ruke, koristite dezinficijense na bazi alkohola (sredstva treba da sadrže 70 odsto alkohola) koje treba dobro utrljati u dlanove.
 • Izbegavajte bliski kontakt s osobama koje imaju povišenu telesnu temperaturu ili kašalj
 • Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem i ljubljenjem, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje jednog metra. Rukovanje se smatra bliskim kontaktom za širenje bolesti koje se prenose kapljičnim putem. 
 • Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većom grupom ljudi,  javna okupljanja (npr. bioskopi, pozorišta, sportske manifestacijei sl.) kao i korišćenje javnog prevoza u vreme većih gužvi.
 • Ne dirajte lice, oči, nos i usta neopranim rukama.
 • Kada kašljete i kijate, prekrijte usta i nos nadlakticom ili papirnom maramicom koju posle odbacite u kantu za otpatke sa poklopcem i ruke odmah operite. Pri kašljanju i kijanju okrenite lice od drugih osoba.
 • Hiruršku ili drugu masku koristite ako kijate i kašljete ili ukoliko negujete bolesnog člana porodice ili ste u gradskom saobracaju prepunom putnika, odnosno na većem okupljanju u zatvorenom prostoru, dok se maska ne ovlaži pa je pažljivo odlozite na bezbedno mesto. Nakon skidanja maske obavezno temeljno oprati ruke.
 • Koristrite zastitne rukavice prilikom voznje u gradskom saobracaju, kupovine i sl.
 • Nemojte deliti čaše, šoljice, drugo posuđe i pribor za jelo s drugim osobama.
 • Često provetravajte prostorije u kojima boravite.
 • Ne uzimajte antibiotike na svoju ruku.
 • Održavajte higijenu životnog prostora.
 • Držite odstojanje od 1-2 metra između sebe i druge osobe.

 

Ako primetite simptome: 

 • Povišena telesna temperatura; kašalj; otežano disanje; bolovi u mišićima i umor - ostanite kod kuće(ne idite na posao, druge kolektive, veća porodična okupljanja i javna mesta).
 • Javite se za uputstva na dežurne brojeve telefona Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd, Bulevar Despota Stefana br. 54a, Beograd:

             011/2078-672;     011/2078-673;      011/2078-677;     064/8503-057

 • Ako ste van Beograda javite se Zavodu za javno zdravlje u mestu gde boravite.

                                                                   *    *    *

                 Jos neki prakticni saveti lekara radi pre­ve­n­ci­je

Pre svega, svi ko­ji mo­gu da ra­de od ku­će, to treba i da uči­ne, a po­se­b­no ri­zi­č­ne gru­pe sta­nov­ni­štva. Oda­kle god da ste se vra­ti­li, pr­vo je da, čim uđe­te u stan ili ku­ću, od­mah izu­je­te obu­ću. Obu­j­te ku­ć­ne pa­pu­če i, po mogucnosti, izne­si­te ja­k­nu ili ka­put na te­ra­su. Po­tom od­mah u ku­pa­ti­lo na pranje ru­ku čvr­stim sa­pu­nom 20 se­ku­n­di pod to­plom vo­dom. Za­tim je do­bro da se pre­svu­čemo u ku­ć­nu ode­ću. Nema rukovanja i gr­ljenja sa de­com i osta­lim uku­ća­ni­ma.

Na pi­ja­ci ili u pro­dav­ni­ci dr­ži­te od­sto­ja­nje od pr­ve oso­be do se­be vi­še od jed­nog me­tra. Nema ru­ko­va­nja i lju­blje­nja s po­zna­ni­ci­ma i pri­ja­te­lji­ma ko­je ste sre­li. Na­mi­r­ni­ce ko­je ste do­ne­li ku­ći spu­sti­te u ke­sa­ma na pod pred­so­blja, a po­tom hra­nu, vo­će i po­vr­će izva­di­te iz ke­sa, slo­ži­te gde sto­je, a ke­se ba­ci­te. De­zi­n­fi­ku­jujte sve, ruke, kva­ke u sta­no­vi­ma i ku­ća­ma, po­se­b­no one od ula­znih vra­ta. Če­šće de­zi­n­fi­ku­j­te i sto­lo­ve, ra­d­ne po­vr­ši­ne u ku­hi­nji. Isto ta­ko, usi­sa­va­j­te i cistite po­do­ve. Dobro bi bilo izbegavati koriscenje liftova, a penjanje i silazenje niz stepenice je korisno za zdravlje. Ako ste u mogucnosti suncajte lice i ruke na terasi, prozoru i sl.  

                                                                                *        *        *

IZ UREDNIŠTVA WEBSAJTA NAM STIŽE PODRŠKA:

POŠTUJMO I VERUJMO U SVE ODLUKE DRZAVNIH ORGANA I PREPORUKE STRUČNIH LEKARA I ZAJEDNIČKIM SNAGAMA ĆEMO I OVU NEPOGODU PREBRODITI !

 ======================================


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
© 2022 Flex. All Rights Reserved.