Poseta Udruzenja penzionera MUP Severne Makedonije Udruženja penzionera SMUP-a

POSETA DELEGACIJE UDRUZENJA PENZIONERA

MINISTARSTVA UNUTRASNJIH POSLOVA SEVERNE MAKEDONIJE

UDRUZENJU PENZIONERA SAVEZNOG MUP-A

 

Delegacija Udruzenja penzionera Ministarstva unutrasnjih poslova Severne Makedonije

posetila je Udruzenje penzionera Saveznog MUP-a 14. i 15. oktobra 2019. godine

Delegaciju su sačinjavali: Spirko Nikolovski, predsednik Udruženja; Lazar Dimitrov, član Izvršnog odbora;  Dušan Klimoski, član Izvršnog odbora; Nikola Zlateski, član Izvršnog odbora; Zdravko Petkovski, predsednik Komisije za sport; Stanka Popristova Nikolovska, član Sobranja; Gojko Jančevski, član Udruženja; Duška Jančevski, član Udruženja; i Aco Nacevski, član Udruženja.


Delegaciju je primio Drakče Dimitrijević, predsednik Upravnog odbora Udruženja penzionera Saveznog MUP-a sa članovima Upravnog odbora Gojkom Popovićem, Vladimirom Jestratijevićem, Radišom Blagojevićem i Mirjanom Popovoć Milošević uz prisustvo predsednika Skupštine Udruženja Vladimira Đerića, predsednika Nadzornog odbora Stanke Lalić, Prof. dr. Andreje Savića, člana Udruženja i predsednika Saveza penzionera Srbije, Borisava Kovačevića člana Udruženja i narodnog poslanika Srbije, sekretara Udruženja Dušana Maksimovića, direktora Preduzeća ’’Zaštita Plus’’ Milovana Lapčevića, gostiju Ljubomira Aleksića predsednika Asocijacije udruženja penzionera organa unutrašnjih poslova Srbije, Vladimira Aleksića predsednika Udruženja penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Blaže Stojanovića, predsednika Udruženja penzionera BIE.

Drakče Dimitrijević je pozdravio članove delagacije izrazivši im dobrodošlicu uz zahvalnost na srdačnom prijemu naše delagacije koja je posetila Skoplje krajem maja 2019 godine. Upoznao je goste sa predloženim programom i satnicom posete, poželevši im prijatan dvodnevni boravak u Beogradu. Zatim je pozdravio sve prisutne goste, rukovodstvo i prisutne članove Udruženja. Posebno je pozdravio prisutne članove našeg Udruženja – sportsku ekipu koja je učestvovala na XII Olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba i čestitao na osvojenom prvom mestu u ukupnom plasmanu i velikom olimpiskom peharu.

Dalje je ukazao na značaj medjusobne saradnje, razmenu iskustava u radu i potrebu za nastavljanjem započete saradnje po nizu pitanja od zajedničkog interesa. Goste je upoznao sa organizacijom Udruženja penzionera Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove koje je osnovano 1968 godine. Istakao je da je Udruženje penzionera Saveznog MUP-a dobrovoljna, nevladina, samostalna i nestranačka organizacija koja ima svoj pravni subjektivitet ostvarujući interese svojih članova u oblasti socijalno humanitarne, kulturno zabavne i sportsko rekreativne aktivnosti na načelima uzajamnosti i solidarnosti. Udruženje, od nedavno, ne realizuje više neposredno vrsenje poslova obezbedjenja objekata, već je to prepušteno Preduzeću ‘’Zaštita plus’’, koje je specijalizovano za te poslove, a čiji je osnivac ovo Udruženje.

Udruženje penzionera Saveznog MUP-a je, kao gransko Udruženje, članica  Asocijacije penzionera organa unutrašnjih poslova Srbije i članica Saveza penzionera Srbije. Saradnju sa Udruženjem penzionera MUP-a Severne Makedonije uspešno razvijamo i predlažemo da zaključimo protokol o medjusobnoj saradnji izmedju Udruženja penzionera Saveznog MUP-a i Udruženja penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije. Nacrt toga protokola smo pripremili i predlazemo da ga organi naša dva udruženja razmotre i odluče o njegovom potpisivanju.

Ljubomir Aleksić je pozdravio delegaciju Udruženja penzionera unutrašnjih poslova Severne Makedonije i sve prisutne i informisao o organiozaciji i radu Asocijacije. Asocijacija je osnovana 2005 godine radi razvijanja socijalno humanitarnih, uzajamnih i solidarnih odnosa, okupljanja i učlanjavanja udruženja penzionera unutrašnjih poslova Srbije radi ostvarivanja zajedničkih interesa i ciljeva, kao i obezbedjivanja uslova za organizovanje društvenih, kulturno zabavnih i drugih aktivnosti.

U gradovima Srbije imamo za sada 20 članica udruženja penzionera organa unutrašnjih poslova i planiramo da se taj broj uvećava u natrednom periodu. Trenutno je u pripremi osnivanje Udruženja penzionera organa unutrašnjih poslova u Vranju i drugim mestima Srbije gde za to postoje uslovi. Brojne su aktivnosti naših članica. Posebno napominjem uspesnu saradnju sa državom po pitanju sprovodjenja programa ’’Osnovi bezbednosti dece’’ koji se realizuje već treću godinu u osnovnim školama Srbije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije i Ministarstvom prosvete Srbije. Asocijacija i njene članice su se uključile u taj program i trenutno preko 8o penzionera unutrašnjih poslova učestvuje u realizaciji predvidjenih tema u oblasti bezbednosti dece u svim četvrtim i šestim razredima osnovnih škola u Srbiji.

U vezi saradnje sa Udruženjem penzionera MUP-a Severne Makedonije smatra da bi protokol odnosno sporazum o medjusobnoj saradnji trebalo potpisati izmedju Asocijacije udruženja penzionera organa unutrašnjih poslova Srbije i Udruženja penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije, kako se ne bi potpisivao sa svim članicama Asocijacije. Sporazumom bi se predvidelo i da sve članice Asocijacije penzionera organa unutrašnjih poslova Srbije mogu ostvarivati i neposrednu saradnju sa Udruženjem penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije. Mišljenja je da bi tekst sporazuma trebalo da razmotre nadležni organi Asocijacije i Udruženja penzionera MUP-a Severne Makedonije, od kojih očekuje predlog toga teksta, radi odlučivanja o istom u narednom periodu. Asocijacija planira da slicne sporazume potpise i sa drugim susedima, radi proširenja saradnje.

Vladimir Aleksić izrazio je zadovoljstvo što prisustvuje ovom sastanku, pozdravio je goste i sve ucesnike skupa i informisao je o organizaciji i radu Udruženja penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.  Udruženje penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije osnovano je 1987 godine. Udruženje je dobrovoljna i nevladina, nedobitna, nestranačka i socijalno humanitarna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja u cilju ostvarivanja ličnih i zajedničkih interesa svojih članova na načelima uzajamnosti i solidarnosti u oblasti socijalno humanitarne, rekreativne i kulturno zabavne aktivnosti i druženja članova koji su godima radili zajedno. Udruženje ima oko 1.500 članova, a ima i zajedničkih članova koji su članovi i našeg Udruženja i Udruženja penzionera saveznog MUP-a, odnosno Udruženja penzionera OUP grada Beograda.

Udruženje penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije izuzetno dobro saradjuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije, naslanjajući se na Radnu zajednicu Ministarstva koje pruža veliku podršku svim našim aktivnostima. Udruženje obavlja i privrednu delatnost u oblasti  tehničkog i drugog obezbedjenja objekata, kao što su škole, firme i druge organizacije. Učestvuje uspešno u projektu ‘’Osnovi bezbednosti dece’’ u osnovnim školama Srbije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije i Ministarstvom prosvete Srbije. Učestvuje u raznim projektima lokalne zajednice – grada Beograda i dr.

Za nas je saradnja sa Udruženjem penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije prihvatljiva i podržavamo približavanje i formalno regulisanje medjusobne saradnje i druženja u narednom periodu.

Borisav Kovačević pozdravio je skup podržavajući nastavljanje saradnje naših udruženja, ukazujući da je bio sprečen da boravi sa Delegacijom penzionera Savenog MUP-a maja meseca 2019. godine u poseti Udruženju penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije u Skoplju. Upoznat je sa programom tog susreta u Skoplju i video da su na njemu prisustvovale i kolega sa kojima je u službi više godina saradjivao.

Zatim je govorio o potrebi rešavanja odredjenih sistemskih pitanja, posebno o delovanju udruženja penzionera organa unutrašnjih poslova, kao granskih udruženja, uz organizovano ostvarivanje interesa svojih članova u oblasti socijalno humanitarnih, kulturno zabavnih, sportsko rekreativnih i drugih aktivnosti. Neophodno je preispitati Zakon o udruženjima koji je prevazidjen iz više razloga, jer razna udruženja se neracionalno formiraju i umnožavaju. Formalno je dovoljno da tri gradjana osnuju odredjeno udruženje. Asocijacija penzionera organa unutrašnjih poslova Srbije je ozbiljna organizacija koja funkcioniše već više od 15 godina, a da neka osnovna organizaciona pitanja njenih članica nisu detaljnije sagledana i sistemski rešena. Savez penzionera Srbije ne predvidja gransko udruživanje penzionera. U toj oblasti se moraju naći takva rešenja koja bi objedinila i sistemski obezbedila zajedničko organizovanje i funkcionisanje i kojim bi se rešilo pitanje finansiranja njihovih aktivnosti. Tu treba uključiti i druga granska udruženja penzionera, kao i neke druge organizacije koje su od posebnog interesa za državu.

Program aktivnosti Saveza penzionera Srbije se mora poboljšati predlogom projekata koji će izaći u javnost. Moramo koristiti i iskustva drugih zemalja u okruženju i šire. Na primer pojedine zemlje kao što su Japan i druge angazuju penzionere da pomognu društvu i nakon odlaska u penziju, ako oni iskazu spremnost i zdravstveno su za to sposobni.

U Srbiji se sprovodi novi Zakon o privatnom obezbedjenju. Penzioneri organa unurašnjih poslova i službi bezbednosti uključuju se u poslove obezbedjenja objekata, tehničke zastite i dr. bilo preko udruženja penzionera ili specijalizovanih agencija i tako mogu ostvariti dodatni prihod. Medjutim i taj Zakon se mora dogradjivati, jer je on omogućio i stranim agencijama da se bave poslovima obezbezbedjenja tako da je veliki broj radnika na tim poslovima pod upravom stranih agencija.

Dalje je, kao poslanik Partije ujedinjenih penzionera Srbije, informisao prisutne da su tu partiju 2005. godine osnovali penzioneri. Ona je samostalna i dobrovoljna organizacija. Kao parlamentarna politička stranka u Srbiji usmerena je, izmedju ostalog i na zaštitu Ustavom i zakonima utvrdjenih prava penzionera, poboljšanje njihovog materijalnog i socijalnog položaja i vraćanje njihovog dostojanstva u društvu. Radi ostvarenja tih ciljeva ona sardjuje i sa  Savezom penzionera Srbije i drugim organizacijama u skladu sa Programom rada. U Srbiji ima oko 1.700.000 hiljada penzionera koji slobodno odlučiju o tome da li će se uključiti u neko od udruženja penzionera, druga udruženja gradjana, odredjenu političku stranku i slicno.

Spirko Nikolovski, je pozdravio saradnju i medjusobne posete radi razmene iskustava i družnja i zahvalio se domaćinima na srdačnom prijemu i programu boravka delegacije Udruženja penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije u Beogradu.

Udruženje penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije je jedinstveni predstavnik penzionera organa unutrašnjih poslova u Severnoj Makedoniji. Izneo je osnovne podatke o osnivanju i aktivnostima Udruzenja penzionera Ministarstva unutrasnjih poslova Severne Makedonije, o organizaciji, radu i članstvu Udruženja, kao i specifičnom načinu obezbedjivanja finansijskih sredstava. Brojne su aktivnosti koje Udruženje realizuje preko svojih komisija za socijalne, sportske, kulturno umetničke i druge. Veliki doprinos Udruženje je dalo u oblasti sportkih aktvnosti svojih članova i u tome su postignuti zapaženi rezultati.

Do 2012 godine svi penzioneri organa unutrašnjih poslova Severne Makedonije su bili članovi ovog udruženja. Medjutin, nakon te godine je formiran Savez penzionera Severne Makedonije, a zatim po opštinama i opštinska udruženja penzionera. Novim zakonom o udruženjima brisana su strukovna udruženja penzionera, iako njihovo Udruženje postoji od 1969 godine. Time su se našli izvan sistemskih rešenja što je dovelo do otežanog funkcionisanja. To se naročito osetilo u smanjivanju broja članstva, jer penzionisani radnici organa unutrašnjih poslova iz opština Severne Makedonije masovno se učlanjavaju u opštinska udruženja penzionera kojima država obezbedjuje bolje uslove finansiranja odnosno funkcionisanja.

Udruženje penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije spremno je da prihvati predloženo potpisivanje protokola o medjusobnoj saradnji sa Udruženjem penzionera Saveznog MUP-a i Asocijacijom penzionera OUP–a Srbije što će u narednom period razmotriti na svojim organima. Predlozio je dalji nastavak saradnje uz razmenu iskustava u oblasti društvenih, kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti udruženja i pozvao predstavnike Udruženja penzionera Saveznog MUP-a da na prolece 2020 godine posete Skoplje i uzvrate posetu Udruženju penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Dušan Maksimović, ne ulazeći u način formalnog potpisivanja protokola o saradnji, smatra da saradnju izmedju udruženja treba nastaviti. Zalaze se da bi pored uobičajenog programa i druženja saradnja trebalo da obuhvati i neposredne aktivnosti kao što su značajniji sportsko rekreativni i kulturno umetnički sadržaji tj. učešće pojedinih ekipa na značajnijim manifestacijama, učešće predstavnika na značajnijim jubilejima i dr. Posebno se založio za veću saradnju u oblasti medjusobnog informisanja o značajnijim aktivnostima i jubilejima udruženja, za sаradnju i razmenu iskustava u oblasti informacione tehnologije. Izrazio je zadovoljstvo započetim ostvarivanjem medjusobne Internet kominikacije i praćenjem Websajta Udruženja penzionera Saveznog MUP-a www.upsmup.rs u Severnoj Makedoniji, pozivajući ih na razmenu značajnijih informacija iz rada naših udruženja preko Websajtova.

Zatim je istakao da je naša ekipa učestvovala na XII Olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba u Vrnjackoj Banji od 29. 09. do 3.10.2019 u organizaciji Pokreta treceg doba Srbije uz saradnju sa Savezom penzionera Srbije, Ministarstvom za omladinu i sport Srbije, Sportskim savezom Srbije i opstinom Vrnjacka Banja i ukupni smo pobednici XII Olimpijade. Olimpijadi trečeg doba je prisustvovalo oko 1.300 penzionera i žitelja trećeg doba iz cele Srbije uz brojne goste i prijatelje iz zemlje i inostranstva. Izmedju ostalih, prisutni su bili i predstavnici Saveza penzionera Severne Makedonije (SZPM), na čelu sa gospodjom Stankom Trajkovom, predsednicom toga Saveza. Izuzetno uspešna manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Srbije i Vlade Republike Srbije - Ministarstva za omladinu i sport, a pod sloganom ’’za aktivnu i kreativnu starost’’.

Na manifestaciji pored sportsko rekreativnih susreta - štafete, šaha, streljaštva, pikada, fudbala, košarke, ribolova, medjugeneracijske saradnje, ostvarene su i izuzetno znacajne  aktivnosti kao sto su: Sastanak rukovodstva Saveza penzionera Srbije sa svojim članicama - predsednicima udruzenja penzionera opština, gradova i okruga, na temu aktuelna pitanja rada udruzenja, njihovog razvoja i aktivnosti Saveza penzionera Srbije u celini; Sastanak rukovodstva Saveza penzionera Srbije sa brojnim predstavnicima asocijacije penzionera iz inostranstva, na kome je utvrđen zajednički protokol dalje saradnje i pokrenuta inicijativa za prerastanje Olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba Srbije u Medjunarodnu manifestaciju sporta, zdravlja i kulture trećeg doba; Organizovana je svečana sednica povodom Medjunarodnog dana starih; Realizovan je program iz oblasti zdravstva, kulture i tako dalje.

Organizacioni odbor Olimpijade sporta zdravlja i kulture trečeg doba na kraju manifestacije sprovodi anketu u kojoj ucesnici izražavaju svoje sugestije, primedbe, pohvale, predloge što se sa dužnom pažnjom analizira kako bi se kvalitet organizacije i realizacije podigao na viši nivo.

Zdravko Petkovski je, kao jedan od gostiju Olimpijade sporta zdravlja i kulture trečeg doba u Vrnjačkoj Banji, ispred Saveza penzionera Severne Makedonije, informisao je da se u Udruženju penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije, gde je predsednik Komisije za sportske aktivnosti, postižu izvanredni sportski rezultati od strane članova Udruženja. Udruženje je pokušalo da organizuje Regionalnu Olimpijadu penzionera susednih zemalja u Skoplju koja je i započeta, medjutim nije bilo odgovarajućih uslova da ona trajno zaživi. Budući da ima iskustva u organizovanju takve manifestacije sugerisao je da bi se organizacija i realizacija pojedinih sportskih disciplina na Olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba u Vrnjačkoj Banji mogla poboljšati posebno u disciplinama streljaštvo i štafeta – brzo hodanje. Inače, podrzava inicijativu da Olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba Srbije preraste u Medjunarodnu manifestaciju sporta, zdravlja i kulture trećeg doba

Ukazao je dalje na postojeći problem u obnavljanju članstva u Udruženju penzionera MUP- Severne Makedonije, jer kada radnici odlaze u penziju ne učlanjavaju se u njihovo Udruženje. Naime, penzioni Fond Severne Makedonije šalje podatke o penzionisanju Savezu penzionera Makedonije, koji isto distribuira opštinskim udruženjima penzionera i na toj relaciji nastaju problemi. To je rezultiralo da je otišlo oko 5.000 članova iz Udruženja penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije. Sada, u Skoplju, Udruženje penzionera MUP-a Severna Makedonija ima oko 1.800, a Savez penzionera Severne Makedonije, koji pruža bolje uslove za njihovu aktivnost, oko 3.000 članova,

Inače organizaciono, Udruženje ima Izvršni odbor i odgovarajuće Komisije za pojedine aktivnosti. Predsednik Udruženja je i predsednik Izvršnog odbora. Kao pravno lice Udruženje može da sklopi protokol o saradnji sa svakim udruženjem penzionera, kao i sa Asocijacijom penzionera organa unutrašnjih poslova Srbije, što bi doprinelo da se saradnja proširi na druge članice Asocijacije u Srbiji. Smatra da bi predložena saradnja, posebno u oblasti sportskih aktivnosti, mogla obostrano da doprinese povećanju broja članstva.

Borisav Kovačević je izneo mišljenje da bi saradnja Udruženja penzionera RMUP-a Severne Makedonije mogla biti bilateralna sa Udruženjem penzionera Saveznog MUP-a, a sa Acocijacijom penzionera organa unutrašnjih poslova Srbije bi bila na državnom planu.

Smatra da je učešće penzionera na Olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba u Vrnjačkoj Banji značajno za penzionerske organizacije, a isto tako je i od višestrukog društvenog  značaja. Podržava ideju da se Olimpijada trećeg doba internacionalizuje i proširi i na druge zemlje.

============================================================================


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
© 2022 Flex. All Rights Reserved.